BERK

Bli librin elektronik

Bota jonë e dikurshme

Bota jonë e dikurshme

€4.00
SKU: Bota_jon___e_dikurshme
Në një perspektivë më të gjerë të politikave publike, nëse pemët rriten vetëm për t’u përdorur si lëndë drusore, atëherë është më se e arsyeshme t’i presësh në kulmin e rritjes tyre. Shkencëtarët sapo kanë filluar të kuptojnë shumëllojshmërinë e shërbimeve - natyrore, sociale, psikologjike, ekologjike dhe ekonomike - që pylli ofron;
Dimension (L x W x H) 0 x 0 x 0
Weight 0

Preview

Image