BERK

Bli librin elektronik

Mësim hyrës

Mësim hyrës

€6.00
SKU: M__sim_hyr__s

Lexuesi njihet në këtë monografi me Mjeshtër Dhanilin, mësuesin voskopojar arumun të fillimshekullit të XIX dhe produktin e tij letrar-didaktik në katër gjuhë të ndryshme ballkanike, që gjëllijnë ende sot e gjithë ditën të përçudnuar në limbin etnonacionalist ballkanik, falë interpretimit aspak fatlum të ndonjë kumti që shoqëron pjesën e tij hyrëse.
Përditësimi me qerthullin problematik që rrok veprën dhe personalitetin e autorit të saj kundrohet prej studiuesit të këtij botimi edhe si detyrim moral-profesional ndaj lexuesit sqimatar shqiptar dhe arumun në kohën tonë, ndërkohë që qëllimi kryesor jet dhe mbetet botimi kritik i tekstit shqip në botimin e tij të parë në vitin 1802, i cili nuk është bërë ende si i tillë pronë e rretheve shkencore-intelektuale në hapësirën kulturore shqipfolëse.

Dimension (L x W x H) 0 x 0 x 0
Weight 0

Preview

Image